X Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami

Polskiej Akademii Nauk (KBnM PAN)

a

Komitet Badań nad Migracjami PAN jest komitetem problemowym przy Wydziale I Polskiej Akademii Nauk.

Podejmuje interdyscyplinarną problematykę procesów migracji, ze szczególnym uwzględnieniem migracji doświadczanych przez Polskę – emigracji, imigracji oraz migracji wewnętrznych

Przewodniczącym Komitetu jest prof. Janusz Mucha

Honorowym Przewodniczącym Komitetu jest prof. Marek Okólski

http://www.kbnm.pan.pl/

 

 

PROGRAM KONFERENCJI (wersja robocza) jest dostępny w zakładce – program;

16 IX 2021, czwartek – warsztaty w Muzeum Emigracji, https://kbnmgdansk2021.ug.edu.pl/program-konferencji/czwartek-16-ix-2021/ 

17 IX 2021, piątek – obrady na kampusie UG, Gdańsk-Oliwa, 10:00-17:30, https://kbnmgdansk2021.ug.edu.pl/program-konferencji/piatek-17-ix-2021/ 

18 IX 2021, sobota – obrady na kampusie UG, Gdańsk-Oliwa, 9:00-16:45 https://kbnmgdansk2021.ug.edu.pl/program-konferencji/sobota-18-ix-2021/